Crkva Gospe od Ružarija

Crkva Gospe od Ružarija

Nalazi se unutar bedema na malom trgu zvanom Brce. Na tom mjestu sve do 1750. godine bila je manja crkva posvećena Gospi od Ružarija i sv. Anti Padovanskom, koja je srušena. U vizitaciji trogirskog biskupa Didaka Manole sredinom 18. stoljeća vidljiva je molba za gradnju crkve, potpisane od harambaše, župana i sudaca sela 26. travnja 1747. godine i ponovljene 12. ožujka 1748. godine te izjave od 8. travnja 1748. godine kojom harambaša Ivan Livaković zvani Mede i družina traže izgradnju crkve, napominjući da će župska crkva Sv. Marije u Konacvinama uvijek ostati župska i grobišna, a ne ova koja će se graditi u selu. Temeljni kamen za gradnju nove crkve postavljen je 3.3.1750. godine, a sagrađena je do 1758. godine, sa zvonikom koji je završen 1761. godine. Ta crkva je ponovo proširena 1796. g. nakon oštećenja od groma. Na pročelju crkve nalazi se ploča s natpisom u kojemu se spominje da je za izgradnju potrošeno 312 zlatnih cekina i time se željelo istaknuti da su Segećani svojim novcem proširili crkvu.
Postepeno je nakon izgradnje crkva u selu ipak postala župska, a ona u Konacvinama samo grobišna i to sve do danas. Služba u crkvi se počela odvijati 1758. godine, nakon što je bila pokrita i popločana. U crkvi se nalazi natpis na kojem piše da je biskup Pineli posvetio crkvu 14. listopada 1800. godine. Biskup Manola ističe da je zvonik crkve jedan od ljepših u odnosu na sva sela osim u Kaštel Lukšiću. Crkva je jednostavna, jednobrodna, građena dijelom u romanici i baroku. U unutrašnjosti crkve barok je posebno izražen na tri oltara kao i na umjetninama koje se čuvaju u sakristiji. U sakristiji se čuvaju i matične knjige, a najstarija matica krštenih je iz 1699.g. Drveno raspelo iz 14. stoljeća preneseno je iz grobišne crkve 1925. godine. Gradnja barokne crkve kao i njena opreme pokazuju da je Seget krajem 18. stoljeća bio imućno selo. Gospa od Ruzarija ili Gospa od krunice je zaštitnica Segeta i dan Segeta se slavi prve nedjelje u mjesecu listopadu (Ruzarica).

Pripremio:
Ivan Grga, prof. pov.

crkva Gospe od Ružarija

Foto: Stipe Validžić

Copyright 2015 KU Seget 1564 | All Rights Reserved |